Delwedd o: papurau newydd

Gwybodaeth i rieni

Mae’r adran hon yn rhoi golwg cyffredinol ar y LCA a GDLLCAB. Mae’n rhoi gwybod ichi hefyd pa dystiolaeth y mae angen i chi, riant y myfyriwr, ei hanfon atom ni i sicrhau bod y myfyriwr yn gallu hawlio’r arian sydd ar gael iddo.^ Nôl i’r brig