Gwybodaeth diogelwch

Mae'ch diogelu chi a'ch gwybodaeth o'r pwys mwyaf i Gyllid Myfyrwyr Cymru. Mae gwybodaeth fanwl am ddiogelwch ar-lein yn www.slc.co.uk/students/online-safety. Safle defnyddiol arall i ymweld ag ef yw www.getsafeonline.org, ble y mae cyngor ac arweiniad defnyddiol am ddiogelu'ch diogelwch ar-lein.

Hoffem ddweud wrthych chi am:

Diogelu'ch hunaniaeth

Gwe-rwydo

Ni fyddwn fyth yn anfon neges e-bost atoch chi yn gofyn i chi gadarnhau'ch gwybodaeth bersonol neu ariannol ar-lein. Byddwch yn ddrwgdybus o unrhyw gais sy'n hawlio ei fod gennym ni ac sy'n gofyn i chi gadarnhau'ch manylion; anfonwch y neges ymlaen at phishing@slc.co.uk ac yna'i dileu.

Enw ar y math hwn o neges e-bost yw 'gwe-rwydo', trwy roi gwybod i ni eich bod chi wedi derbyn un gallwn weithio i helpu i'ch diogelu chi ac eraill a allai gael eu heffeithio.

Dylech hefyd fod yn ymwybodol o negeseuon testun amheus sy'n gofyn i chi glicio ar gyswllt neu gadarnhau gwybodaeth am eich hun. Mae'r negeseuon testun yr ydym yn eu hanfon yn rhoi gwybodaeth yn unig.

Diogelu'ch cyfrifiadur

Feirysau, ysbïwedd a maleiswedd

Gallai unrhyw gyfrifiadur sydd wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd fod yn agored i feirysau, ysbïwedd a maleiswedd.

Daw feirysau ar sawl ffurf; ynghlwm wrth negeseuon e-bost, wedi'u cynnwys mewn rhaglenni sy'n edrych yn ddiniwed neu wedi'u lledaenu gan wefannau. Mae feirysau yn ceisio naill ai difrodi'ch cyfrifiadur trwy ddileu ffeiliau pwysig neu newid data, neu i gasglu gwybodaeth amdanoch chi a'i hanfon ymlaen at drydydd parti heb awdurdod. Bydd feirysau yn ceisio lledaenu eu hunain trwy geisio anfon eu hunain at eich cysylltiadau e-bost neu ddefnyddwyr eraill ar safleoedd rhannu ffeiliau.

Sganwyr gwrthfeirysau

Bydd sganiwr gwrth-feirws da yn gwirio negeseuon e-bost sy'n cyrraedd a ffeiliau yr ydych chi'n eu hagor.
Mae gwneuthurwyr gwrth-feirws yn darganfod feirysau newydd bob dydd felly mae'n bwysig eich bod yn diweddaru'ch 'ffeiliau diffiniad' (y rhestr feirysau y mae'r sganiwr yn eu hadnabod) bob 2 neu 3 diwrnod.

Wal Dân

Mae'r wal dân yn rhwystr hanfodol rhwng eich cyfrifiadur a'r rhyngrwyd, sy'n atal unrhyw un rhag cysylltu â'ch cyfrifiadur heb eich caniatâd.

Mae gan y rhan fwyaf o systemau gweithredu cyfrifiadurol cyfredol, megis Mac OS X, Windows 7 a 8, waliau tân wedi'u hadeiladu i mewn iddynt. Mae cynnyrch wal dân y gellir eu lawrlwytho o'r rhyngrwyd. Mae cynnyrch wal dân y gellir eu lawrlwytho o'r rhyngrwyd.
Gwnewch yn siŵr bod wal dân eich cyfrifiadur yn weithredol.

Systemau gweithredu

Gwiriwch yn rheolaidd bod system gweithredu'ch cyfrifiadur a'r meddalwedd rhedeg arno yn gyfredol. Mae gan y rhan fwyaf o systemau gweithredu gyfleuster diweddaru a fydd fel arfer yn diweddaru eu meddalwedd ar eich cyfrifiadur.
Ar gyfer pecynnau meddalwedd neu raglenni eraill yr ydych chi'n eu defnyddio, ewch i wefan y gwneuthurwr i weld y diweddariadau sydd ar gael.

Rhwydwaith diwifr

Y llwybrydd diwifr sy'n cael ei ddefnyddio i gysylltu'ch cyfrifiadur â'r rhyngrwyd yw'r ddyfais fwyaf cyffredin y gall hacwyr ei dargedu i ddwyn gwybodaeth bersonol o'ch cyfrifiadur. Nid ydym yn cynghori defnyddio mannau poeth Wi-Fi i gael mynediad i'ch cyfrif. Os ydych chi'n defnyddio rhwydwaith Wi-Fi yn eich cartref, gwnewch yn siŵr ei fod yn ddiogel.

Rhwydweithio cymdeithasol

Gall natur safleoedd rhwydweithio cymdeithasol megis Facebook a Twitter greu risgiau diogelwch. Mae'n bwysig bod yn ofalus wrth eu defnyddio. Defnyddiwch osodiadau preifatrwydd y safle i gyfyngu ar bwy all weld eich gwybodaeth bersonol a phostiadau. A chofiwch greu cyfrineiriau cryf ar gyfer eich cyfrifon; diweddarwch hwy'n rheolaidd.^ Nôl i’r brig