Delwedd o: myfyriwr mewn llyfrgell

Pa dystiolaeth sydd angen imi ei darparu?

Gall ceisiadau a thystiolaeth ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 ddod i law am hyd at 9 mis ar ôl dechrau’r flwyddyn academaidd. Mae’n bwysig eich bod yn llofnodi eich cytundeb Grant Dysgu Llywodraeth Cymru cyn gynted ag y gallwch er mwyn cael eich arian ar ôl i ni brosesu eich tystiolaeth.

Os oes angen i chi anfon tystiolaeth i ni am y flwyddyn academaidd 2020 i 2021

Bydd canllawiau i'r gwahanol fathau o dystiolaeth y gallwch ei darparu yn ymddangos yn fuan ar y dudalen hon.

Os yr ydym wedi gofyn i chi i ddarparu gwybodaeth ariannol i gefnogi eich cais ac rydych wedi cwblhau dychweliad treth ar bapur ar gyfer 2018 i 2019, efallai y byddwch yn darganfod y canllaw yma yn ddefnyddiol.

Os yr ydych yn fyfyriwr sydd yn dychwelyd, efallai eich bod wedi derbyn llythyr yn gofyn am dystiolaeth ariannol i gefnogi eich cais neu i gwblhau Ffurflen Manylion Ariannol. Gallwch llwytho'r ffurflen i lawr yma:

Os oes angen i chi anfon tystiolaeth i ni am y flwyddyn academaidd 2019 i 2020

Bydd canllawiau i'r gwahanol fathau o dystiolaeth y gallwch ei darparu yn ymddangos yn fuan ar y dudalen hon.

Os yr ydym wedi gofyn i chi i ddarparu gwybodaeth ariannol i gefnogi eich cais ac rydych wedi cwblhau dychweliad treth ar bapur ar gyfer 2017 i 2018, efallai y byddwch yn darganfod y canllaw yma yn ddefnyddiol.

Os yr ydych yn fyfyriwr sydd yn dychwelyd, efallai eich bod wedi derbyn llythyr yn gofyn am dystiolaeth ariannol i gefnogi eich cais neu i gwblhau Ffurflen Manylion Ariannol. Gallwch llwytho'r ffurflen i lawr yma:^ Nôl i’r brig