Delwedd o: myfyriwr mewn llyfrgell

Pa dystiolaeth sydd angen imi ei darparu?

Os oes angen i chi anfon tystiolaeth i ni am y flwyddyn academaidd 2019/20

Bydd canllawiau i¹r gwahanol fathau o dystiolaeth y gallwch ei darparu yn ymddangos yn fuan ar y dudalen hon.

Os yr ydym wedi gofyn i chi i ddarparu gwybodaeth ariannol i gefnogi eich cais ac rydych wedi cwblhau dychweliad treth ar bapur ar gyfer 2017-18, efallai y byddwch yn darganfod y canllaw yma yn ddefnyddiol.

Os yr ydych yn fyfyriwr sydd yn dychwelyd, efallai eich bod wedi derbyn llythyr yn gofyn am dystiolaeth ariannol i gefnogi eich cais neu i gwblhau Ffurflen Manylion Ariannol. Gallwch llwytho'r ffurflen i lawr yma:

Os oes angen i chi anfon tystiolaeth i ni am y flwyddyn academaidd 2018/19

Bydd canllawiau i¹r gwahanol fathau o dystiolaeth y gallwch ei darparu yn ymddangos yn fuan ar y dudalen hon.

Os yr ydym wedi gofyn i chi i ddarparu gwybodaeth ariannol i gefnogi eich cais ac rydych wedi cwblhau dychweliad treth ar bapur ar gyfer 2016-17, efallai y byddwch yn darganfod y canllaw yma yn ddefnyddiol.

Os yr ydych yn fyfyriwr sydd yn dychwelyd, efallai eich bod wedi derbyn llythyr yn gofyn am dystiolaeth ariannol i gefnogi eich cais neu i gwblhau Ffurflen Manylion Ariannol. Gallwch llwytho'r ffurflen i lawr yma:^ Nôl i’r brig