Delwedd o: myfyrwraig

Faint ydw i'n gallu ei gael?

Gallwch gael hyd at £1,500 am gwrs amser llawn neu hyd at £750 am gwrs rhan-amser, yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Beth yw incwm y cartref?

Hwn yw incwm naill ai:

  • chi neu'ch partner (os oes gennych un)
  • chi neu'ch rhiant/rhieni
  • chi neu'ch rhiant a'i bartner/phartner
Incwm cartref blynyddol Rhan-amser (275 – 499 awr) Amser llawn (500+ awr)

Hyd at £6,120

£750

£1,500

£6,121 - £12,235

£450

£750

£12,236 - £18,370

£300

£450

£18,371 ac uwch

£0

£0

Ydych chi’n ddibynnol neu’n annibynnol?

Edrychwch ar y datganiadau canlynol i weld ydych chi’n fyfyriwr dibynnol neu annibynnol. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n glir manylion incwm cartref pwy y mae angen ichi eu rhoi.

Os oes unrhyw un o’r datganiadau hyn yn berthnasol i chi, ystyrir eich bod yn fyfyriwr annibynnol.

  • rydych chi’n 25 oed neu’n hŷn
  • rydych chi’n gyfrifol am blentyn
  • rydych chi wedi cefnogi’ch hun yn ariannol ers dros 3 blynedd
  • rydych chi’n byw ar wahân i’ch rhieni ac nad oes gennych unrhyw gysylltiad â nhw, ac nad ydych chi’n byw o dan ofal yr Awdurdod Lleol
  • rydych chi’n byw o dan ofal yr Awdurdod Lleol, er enghraifft gyda rhieni maeth
  • rydych chi, neu rydych chi wedi bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil

Os nad oes un o’r datganiadau hyn yn berthnasol i chi, ystyrir eich bod chi’n fyfyriwr dibynnol.

Myfyrwyr annibynnol

Rhaid ichi ddarparu amcangyfrifon o’ch incwm disgwyliedig ar gyfer blwyddyn academaidd 2020 i 2021.

Rhaid i’ch partner (os oes gennych un) ddarparu manylion o’u hincwm ar gyfer blwyddyn dreth 2018 i 2019 (6 Ebrill 2018 i 5 Ebrill 2019).

Bydd incwm uchaf chi neu’ch partner (os yn berthnasol) yn cael ei ddefnyddio i asesu hawl y myfyriwr.

Myfyrwyr dibynnol

Rhaid i chi ddarparu manylion eich incwm ar gyfer blwyddyn dreth 2018 i 2019 (6 Ebrill 2018 i 5 Ebrill 2019).

Rhaid i’ch rhiant/rhieni, neu’ch rhiant a’i bartner/phartner, roi manylion eu hincwm ar gyfer blwyddyn dreth 2018 i 2019 (6 Ebrill 2018 i 5 Ebrill 2019).

Bydd incwm uchaf chi neu’ch rhiant/rhieni yn cael ei ddefnyddio.^ Nôl i’r brig