Delwedd o: myfyrwraig

Faint ydw i'n gallu ei gael?

Gallwch gael hyd at £1,500 am gwrs amser llawn neu hyd at £750 am gwrs rhan-amser, yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Beth yw incwm y cartref?

Mae incwm y cartref yn golygu incwm

  • chi a’ch partner (os oes gennych un) neu
  • eich rhiant/rhieni.

Ydych chi’n ddibynnol neu’n annibynnol?

Edrychwch ar y datganiadau canlynol i weld ydych chi’n fyfyriwr dibynnol neu annibynnol. Bydd hyn yn ei gwneud hi’n glir manylion incwm cartref pwy y mae angen ichi eu rhoi.

Os oes unrhyw un o’r datganiadau hyn yn berthnasol i chi, ystyrir eich bod yn fyfyriwr annibynnol.

  • rydych chi’n 25 oed neu’n hŷn
  • rydych chi’n gyfrifol am blentyn
  • rydych chi wedi cefnogi’ch hun yn ariannol ers dros 3 blynedd
  • rydych chi’n byw ar wahân i’ch rhieni ac nad oes gennych unrhyw gysylltiad â nhw, ac nad ydych chi’n byw o dan ofal yr Awdurdod Lleol
  • rydych chi’n byw o dan ofal yr Awdurdod Lleol, er enghraifft gyda rhieni maeth
  • rydych chi, neu rydych chi wedi bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil

Os nad oes un o’r datganiadau hyn yn berthnasol i chi, ystyrir eich bod chi’n fyfyriwr dibynnol.

Myfyrwyr annibynnol

Rhaid ichi ddarparu amcangyfrifon o’ch incwm disgwyliedig ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 (6 Ebrill 2019 i 5 Ebrill 2020).

Rhaid i’ch partner (os oes gennych un) ddarparu manylion o’u hincwm ar gyfer blwyddyn dreth 2017-18 (6 Ebrill 2017 i 5 Ebrill 2018).

Bydd incwm uchaf chi neu’ch partner (os yn berthnasol) yn cael ei ddefnyddio i asesu hawl y myfyriwr.

Myfyrwyr dibynnol

Mae hyn yn golygu eich bod chi’n dibynnu’n ariannol ar eich rhiant/rhieni. Rhaid i’ch rhieni ddarparu manylion o’u hincwm ar gyfer blwyddyn dreth 2017-18 (6 Ebrill 2017 i 5 Ebrill 2018). Ni fydd unrhyw incwm a enillwch yn cael ei gyfrif.

Symiau sydd ar gael

Incwm cartref blynyddol Rhan-amser (275 – 499 awr) Amser llawn (500+ awr)

Hyd at £6,120

£750

£1,500

£6,121 - £12,235

£450

£750

£12,236 - £18,370

£300

£450

£18,371 ac uwch

£0

£0^ Nôl i’r brig