Cysylltu â ni

Mae ein canolfannau cyswllt wedi ailagor yn rhannol

Yn dilyn cau dros dro i helpu staff i addasu i ffordd newydd o weithio, mae ein canolfannau cyswllt wedi ailagor yn rhannol. Ond oherwydd bod gennym lai o staff ar gael, rydym yn disgwyl y bydd ein llinellau ffôn fod yn brysur iawn. Byddwn yn parhau i weithio i adfer mwy o ein gwasanaethau dros yr wythnosau nesaf.

LCA

Gallwch ffonio tîm gwasanaeth cwsmeriaid LCA Cymru ar:                  

Ffôn 0300 200 4050
Minicom 0300 100 1693

Dyma ein horiau agor:                  

Dydd Llun i ddydd Gwener 9yb i 5.30yh (ac eithrio gwyliau banc)
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Cyfeiriad

Ysgrifennwch at dîm gwasanaeth cwsmeriaid LCA Cymru yn:

EMA Wales Customer Services
PO Box 5596
Glasgow
G52 9BR

E-bost

E-bostiwch dîm gwasanaeth cwsmeriaid LCA Cymru ar emawales@slc.co.uk

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach

Gallwch ffonio tîm gwasanaeth cwsmeriaid Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach ar:                     

Ffôn 0300 200 4050
Minicom 0300 100 1693

Dyma ein horiau agor:

Dydd Llun i ddydd Gwener 9yb i 5.30yh (ac eithrio gwyliau banc)
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Cyfeiriad

Ysgrifennwch at y tîm gwasanaeth cwsmeriaid yn:


Gwasanaethau Cwsmeriaid AB Cyllid Myfyrwyr Cymru
Blwch Post 5597
Glasgow
G52 9BS

E-bost

E-bostiwch dîm gwasanaeth cwsmeriaid Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach yn WGLGFE@slc.co.uk.

Llythyrau, ffurflenni a chanllawiau Braille neu brint bras

Os oes angen ichi gael unrhyw un o’n llythyrau, ffurflenni neu ganllawiau mewn Braille, anfonwch e-bost i brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • Eich enw
  • Eich cyfeiriad
  • Eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer
  • Beth sydd ei angen arnoch wedi’i drosi i Braille

Os oes angen ichi gael fersiynau print bras o unrhyw un o’n llythyrau, ffurflenni neu ganllawiau, anfonwch e-bost I brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • Eich enw
  • Eich cyfeiriad
  • Eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer
  • Beth sydd ei angen arnoch wedi’i drosi i brint bras
  • Pa faint ffont sydd ei angen arnoch (e.e. 18pt) a’r math o ffont (e.e.Arial)sydd ei angen arnoch

Sylwch, nid ydym yn gallu ymateb i unrhyw gwestiynau am eich cyfrif trwy’r cyfeiriad e-bost hwn.

Gwneud cwyn

Lle bynnag yr oeddech chi'n byw pan wnaethoch gais am gyllid myfyriwr, caiff cwynion eu trin gan Gwmni Benthyciadau Myfyrwyr, sy'n darparu'r gwasanaeth cyllid myfyriwr ar ran Llywodraeth y DU a Gweinyddiaethau Datganoledig.^ Nôl i’r brig