Cyfrifiannell Addysg Bellach

Os ydych chi o Gymru, dros 16 oed ac yn bwriadu aros ymlaen yn yr ysgol neu’r coleg, bydd y cyfrifiannell addysg bellach yn rhoi amcangyfrif i chi o’r cymorth ariannol y gallech chi ei gael ym mlwyddyn academaidd 2020 i 2021.
Mae’r cyfrifiannell yn rhoi amcangyfrif o’r hyn sydd ar gael ar gyfer y Lwfans Cynhaliaeth Addysg a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ar gyfer Addysg Bellach. Mae’r amcangyfrif yn seiliedig ar y wybodaeth a rowch, felly po fwyaf o fanylder y gallwch chi ei roi, y mwyaf cywir fydd yr amcangyfrif.

Sylwch nid cynnig cymorth yw’r amcangyfrif a gewch. Ar ôl i chi gyflwyno cais, gallai fod angen i chi ddarparu tystiolaeth gefnogol: byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw hwn pan fyddwch chi’n gwneud eich cais.

Cyfrifiannell agored >>^ Nôl i’r brig