Astudiaeth ran-amser

Gall myfyrwyr rhan-amser gael Grant Cwrs o hyd at £1,155. Bwriad hwn yw helpu gyda chostau cysylltiedig â’r cwrs fel llyfrau a theithio.

Mae faint gall myfyrwyr ei gael yn seiliedig ar eu hincwm ac incwm eu partner os yn berthnasol (Incwm y Cartref):

Incwm y CartrefSwm Grant y Cwrs
Llai na £26,095 Uchafswm Grant Cwrs o £1,155
£26,095 i £28,180 Grant Cwrs Rhannol (£50 o leiaf)
Mwy na £28,180 Dim Grant Cwrs

Bydd angen i fyfyrwyr hefyd astudio ar isafswm dwyster cwrs o 50%.

Gallai fod gan fyfyrwyr newydd neu fyfyrwyr sy’n parhau hawl i’r gefnogaeth hon.^ Nôl i’r brig