Sut a phryd mae gwneud cais

Gall myfyrwyr geisio am Fenthyciad Ol-raddedig ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18 nawr.

Cais ar-lein

Dylai myfyrwyr geisio ar-lein mor gynted ag sy’n bosibl drwy ymweld â www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk i wneud yn sicr eu bod yn cael eu talu ar gyfer dechrau eu cwrs.

Os ydy’r myfyriwr wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr oddi wrthym yn y gorffennol dylid defnyddio ei wybodaeth mewngofnodi sydd eisoes yn bod, neu fel arall, gallant sefydlu cyfrif newydd.

Ffurflen gais i’w llwytho i lawr

Os na fedr y myfyriwr wneud cais ar-lein gal gyflwyno ffurflen gais ar bapur. Mae hyn ar gael i’w llwytho i lawr ooddi wrth www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk Mae ond angen i fyfyrwyr wneud cais unwaith ar gyfer cyfnod cyfan eu cwrs, sy'n anhebyg i gwrs is-raddedig ble mae angen ceisio bob blwyddyn academaidd.^ Nôl i’r brig