Cefnogaeth ariannol ar gael

Caiff y Benthyciad Ôl-raddedig ei dalu’n uniongyrchol i’r myfyriwr fel cyfraniad tuag at eu cwrs a chostau byw. Yr uchafswm a fydd ar gael yw £10,280 y cwrs; mae’r swm maent yn ei gael y flwyddyn yn dibynnu ar hyd eu cwrs.

Hyd cwrs blynyddoedd academaidd

Uchafswm Benthyciad Ôl-raddedig ar gael

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

1

£10,280

2

£5,140

£5,140

3

£3,426

£3,426

£3,428

4

£2,570

£2,570

£2,570

£2,570

Nid yw Benthyciadau Ôl-raddedig wedi eu seilio ar incwm cartref.

Cael eich talu

Caiff taliadau eu gwneud mewn tri rhandaliad o 33%, 33% a 34% ar gyfer pob un flwyddyn academaidd. Er enghraifft, os ydy’r myfyriwr yn astudio cwrs blwyddyn lawn-amser, byddant yn derbyn £10,280 a fydd yn cael ei dalu iddynt hwy dros dri rhandaliad; bydd y rhandaliad cyntaf a’r ail yn £3,392.40, a’r trydydd rhandaliad yn £3,495.20.

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Uchafswm y DSAs ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig yw lwfans sengl o £10,590 y flwyddyn. Bydd hyn yn llai os ydynt yn astudio’n rhan-amser. Nid oes angen iddynt geisio am Fenthyciad Ol-raddedig i dderbyn y gefnogaeth ychwanegol yma.

Ni fydd myfyrwyr yn gallu cael Grantiau Dibynyddion fel Grant Oedolyn Dibynnol, Lwfans i Rieni sy’n Dysgu a Grant Gofal Plant.^ Nôl i’r brig