Ad-daliad o Fenthyciad Ol-raddedig

Pryd fydd ad-daliadau’n dechrau

Rhaid i fyfyrwyr ad-dalu unrhyw Fenthyciad Ôl-raddedig maent yn eu benthyg, yn cynnwys y llog a godir ond nid hyd y byddant wedi gorffen neu adael eu cwrs ac mae eu hincwm dros y trothwy taliad sydd ar hyn o bryd yn £21,000 y flwyddyn, £1,750 y mis, neu’n £404 yr wythnos, cyn treth ac Yswiriant Gwladol.

Y cynharaf y gallant ddechrau ad-dalu eu Benthyciad Ôl-raddedig yw Ebrill 2019.

Os maent yn gadael eu cwrs yn gynnar efallai bydd angen iddynt ad-dalu unrhyw swm a or-dalwyd. Bydd swm y benthyciad sydd wedi ei or-dalu yn eithriedig o’r trothwy enillion a bydd ei angen mor gynted ag sy’n bosibl.

Unwaith fydd eu hincwm dros y trothwy ad-daliad, byddant yn ad-dalu 6% o’u hincwm uwch hyn.

Mae’r tabl canlynol yn isdangos faint y byddant yn ad-dalu tuag at eu Benthyciad Ôl-raddedig dibynnu ar eu hincwm.

Incwm Blynyddol (cyn treth)

Cyflog misol

Ad-daliad misol

Fyny hyd at £21,000

Fyny hyd at £1,750

£0

£22,000

£1,833

£4

£23,500

£1,958

£12

£25,000

£2,083

£19

£27,000

£2,250

£30

£30,000

£2,500

£45

Llog

Codir llog ar Fenthyciad Ôl-raddedig myfyriwr o’r diwrnod pan fyddwn yn talu ei daliad cyntaf, nes yr adeg pan ad-dalir ei fenthyciad yn llawn neu nes y caiff ei ganslo. Codir llog yn unol â’r Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI) plws 3%..

Os oes gan y myfyriwr benthyciadau’n barod

Os oes gan y myfyriwr fenthyciad myfyriwr yn barod, bydd y swm y bydd yn ad-dalu yn dibynnu ar ba bryd y gwnaeth ddechrau ar ei gwrs israddedig.

Os wnaeth y myfyriwr ddechrau ar ei gwrs israddedig ar neu wedi 1 Medi 2012 (Cynllun 2)

Bydd myfyrwyr yn ad-dalu 9% o’u hincwm dros £21,000 tuag at y benthyciadau myfyrwyr wnaethant ei fenthyg tuag at eu cwrs israddedig a 6% o’u hincwm dros £21,000 tuag at eu Benthyciad Ôl-raddedig. Golyga hyn y byddant yn ad-dalu 15% o’u hincwm dros £21,000 mewn cyfanswm.

Incwm Blynyddol (cyn treth)

Ad-daliad misol i’w benthyciad israddedig

Ad-daliad misol i’w Benthyciad Ôl-raddedig

Cyfanswm ad-daliad misol

Fyny hyd at £21,000

£0

£0

£0

£22,000

£7

£4

£11

£23,500

£18

£12

£30

£25,000

£29

£19

£48

£27,000

£45

£30

£75

£30,000

£67

£45

£112

Os wnaeth y myfyriwr ddechrau ar ei gwrs israddedig rhwng 1 Medi 1998 ac 1 Medi 2012 (Cynllun 1)

Bydd myfyrwyr yn ad-dalu 9% o’u hincwm dros y trothwy ad-dalu, sydd ar hyn o bryd yn £17,775, tuag at y benthyciad myfyriwr wnaethant fenthyg ar gyfer eu cwrs israddedig a 6% o’u hincwm dros £21,000 tuag at eu Benthyciad Ôl-raddedig.

Incwm Blynyddol (cyn treth)

Ad-daliad misol i’w benthyciad israddedig

Ad-daliad misol i’w Benthyciad Ôl-raddedig

Cyfanswm ad-daliad misol

Fyny hyd at £17,775

£0

£0

£0

£21,000

£24

£0

£24

£22,000

£31

£4

£35

£25,000

£54

£19

£73

£27,000

£69

£30

£99

£30,000

£91

£45

£136

Os wnaethant ddechrau eu cwrs cyn 1 Medi 1998

Bydd myfyrwyr yn parhau i ad-dalu neu oedi'r benthyciadau maent wedi benthyca ar gyfer eu cwrs israddedig a byddant yn ad-dalu 6% o’u hincwm dros £21,000 tuag at eu Benthyciad Ôl-raddedig.

Ni allant oedi eu Benthyciad Ôl-raddedig - bydd ad-daliadau’n dod i ben yn awtomatig pan fydd eu hincwm o dan y trothwy ad-dalu.^ Nôl i’r brig