Image of: students walking

Myfyrwyr llawn amser sy'n parhau

Mae gwahanol reolau o amgylch y ffioedd caiff y myfyriwr ei godi yn dibynnu ar ba bryd wnaethant ddechrau ar eu cwrs.

Myfyrwyr wnaeth ddechrau yn 2012/13 neu’n hwyrach

Cefnogaeth ar gael yn 2017/18

Rhaid i holl ffigurau 2017/18 gael eu cymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Uchafswm y gellir ei godiBenthyciad Ffi Dysgu ar gaelGrant Ffi ar gael
Astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yng Nghymru £9,000 £4,046 £4,954
Astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus y Lloegr, Gogledd Iwerddon neu’r Alban £9,250 £4,296 £4,954
Astudio mewn prifysgol neu goleg preifat yn y DU ar gwrs wedi ei ddynodi gan Lywodraeth Cymru Dim cyfyngiad £6,165 Dim Grant Ffi ar gael

Os ydy’r myfyriwr yn astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu’r Alban sy’n codi £9,000 neu lai, uchafswm y Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael yw £4,046.

Gall fyfyriwr ddewis i gymryd Grant Ffi yn unig ond fe fydd yn rhaid iddynt dalu’r swm sy’n gyfartal i’r Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael yn gyntaf, yn uniongyrchol i’r brifysgol neu goleg ei hun.

Astudio dros y môr, lleoliadau gwaith & ERASMUS

Mae’r cyfraddau ffi dysgu wedi eu seilio ar y myfyriwr yn:

  • yn astudio mewn prifysgol/coleg wedi ei ariannu’n gyhoeddus yn Lloegr, Cymru neu’r Alban;
  • wedi dechrau ar ei gwrs ar neu wedi 1 Medi 2012; ac
  • y ceisio drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru (neu Wasanaethau Cyllid Myfyriwr os ydynt yn fyfyriwr UE).
Uchafswm y gellir ei godiBenthyciad Ffi Dysgu ar gaelGrant Ffi ar gael
Ar ERASMUS ac yn:
  • Astudio dros y môr
  • Ar leoliad gwaith dros y môr
£1,385 £710 £675
Yn astudio dramor gyda llai na 10 wythnos mewn prifysgol/coleg yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban £1,385 £710 £675
Ar leoliad gwaith o gwrs brechdan gyda llai na 10 wythnos mewn prifysgol/coleg yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban £1,850 £950 £900

Cynghorwn y myfyriwr i siarad â’i brifysgol/goleg ynglŷn â’r ffioedd dysgu a godir os nad ydynt yn siŵr neu os na fodlonir y meini prawf a grybwyllir.

Cefnogaeth ar gael yn 2016/17

Uchafswm y gellir ei godiBenthyciad Ffi Dysgu ar gaelGrant Ffi ar gael
Astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yn y DU £9,000 £3,900 £5,100
Astudio mewn prifysgol neu goleg preifat yn y DU ar gwrs wedi ei ddynodi gan Lywodraeth Cymru Dim cyfyngiad £6,000 Dim Grant Ffi ar gael

Gall myfyrwyr ddewis i gymryd y Grant Ffi’n unig ond fe fydd yn rhaid iddynt dalu y £3,900 cyntaf yn uniongyrchol i’w prifysgol neu goleg eu hun.

Astudio dros y môr, lleoliadau gwaith & ERASMUS

Mae’r cyfraddau ffi dysgu wedi eu seilio ar y myfyriwr yn:

  • astudio mewn prifysgol neu goleg wedi ei ariannu’n gyhoeddus yn Lloegr neu yng Nghymru;
  • wedi dechrau ar ei gwrs ar neu wedi 1 Medi 2012; ac
  • y ceisio drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru (neu Wasanaethau Cyllid Myfyriwr os ydynt yn fyfyriwr UE).
Uchafswm y gellir ei godiBenthyciad Ffi Dysgu ar gaelGrant Ffi ar gael
Ar ERASMUS ac:
  • Yn astudio dros y môr
  • Ar leoliad gwaith dros y môr
£1,350 £675 £675
Astudio dramor gyda llai na 10 wythnos mewn prifysgol/coleg Cymraeg neu Saesneg. £1,350 £675 £675
Ar flwyddyn o leoliad gwaith o ryng- gwrs gyda llai na 10 wythnos mewn prifysgol/coleg Cymraeg neu Saesneg £1,800 £900 £900

Cynghorwn y myfyriwr i siarad â’i brifysgol/goleg ynglŷn â’r ffioedd dysgu a godir os nad ydynt yn siŵr neu os na fodlonir y meini prawf a grybwyllir.

Myfyrwyr wnaeth ddechrau yn 2010/11 a 2011/12

Cefnogaeth ar gael yn 2017/18

Rhaid i holl ffigurau 2017/18 gael eu cymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Uchafswm Benthyciad Ffi Dysgu ar gael
Astudio yng Nghymru neu Loegr £3,465
Astudio yn yr Alban £2,895
Astudio yng Ngogledd Iwerddon £4,030

Cefnogaeth ar gael yn 2016/17

Uchafswm Benthyciad Ffi Dysgu ar gael
Astudio yng Nghymru neu Loegr £3,465
Astudio yn yr Alban £2,895
Astudio yng Ngogledd Iwerddon £3,925


^ Nôl i’r brig