Delwedd o: Tiwtor mewn darlith

Myfyrwyr llawn amser newydd

Nid yw’r Benthyciadau Ffioedd Dysgu a’r Grantiau Ffioedd yn destun asesiad incwm, sy’n golygu na fydd eu hawl i’r rhain yn seiliedig ar incwm cartref y myfyriwr.

Rhaid i holl ffigurau 2017/18 gael eu cymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cefnogaeth ar gael yn 2017/18

Uchafswm y gellir ei godiBenthyciad Ffi Dysgu ar gaelGrant Ffi ar gael
Astudio mewn prifysgol cyhoeddus neu goleg yng Nghymru £9,000 £4,046 £4,954
Astudio mewn prifysgol gyhoeddus neu goleg yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu’r Alban. £9,250 £4,296 £4,954
Astudio mewn prifysgol preifat neu goleg yn y DU ar gwrs wedi ei ddynodi gan Lywodraeth Cymru Dim cyfyngiadau £6,165 Dim Grant Ffi ar gael

Os ydy’r myfyriwr yn astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu’r Alban sy’n codi £9,000 neu lai, uchafswm y Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael yw £4,046.

Gall fyfyriwr ddewis i gymryd Grant Ffi yn unig ond fe fydd yn rhaid iddynt dalu’r swm sy’n gyfartal i’r Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael yn gyntaf, yn uniongyrchol i’r brifysgol neu goleg ei hun.

Cefnogaeth ar gael yn 2016/17

Uchafswm y gellir ei godiBenthyciad Ffi Dysgu ar gaelGrant Ffi ar gael
Astudio mewn prifysgol cyhoeddus neu goleg yn Lloegr £9,000 £3,900 £5,100
Astudio mewn prifysgol preifat neu goleg yn y DU ar gwrs wedi ei ddynodi gan Lywodraeth Cymru Dim cyfyngiadau £6,000 Dim Grant Ffi ar gael

Gall myfyrwyr ddewis i gymryd y Grant Ffi’n unig ond fe fydd yn rhaid iddynt dalu y £3,900 cyntaf yn uniongyrchol i’w prifysgol neu goleg eu hun.

Meini Prawf Grant Ffioedd

Er mwyn bod yn gymwys am Grant Ffioedd, mae angen i fyfyrwyr fodloni’r holl feini prawf isod:

  • mae angen iddynt fodloni’r meini prawf cymhwyster am gyllid i fyfyrwyr;
  • maent yn byw yng Nghymru ac yn mynychu prifysgol neu goleg a ariennir yn gyhoeddus unrhyw le yn y DU, neu maent yn fyfyriwr yn yr UE sy’n astudio yng Nghymru;
  • maent yn fyfyriwr carfan 2012;
  • maent yn astudio mewn prifysgol neu goleg sydd wedi ei ariannu’ngyhoeddus sydd yn codi ffioedd sy’n fwy nag uchafswm Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael ar gyfer eu cwrs;
  • nid ydynt wedi defnyddio’r holl gymorth sydd ar gael iddynt ac nid oes ganddynt radd Anrhydedd yn barod;
  • nid ydynt yn gymwys am Fwrsari GIG wedi ei asesu ar incwm.


^ Nôl i’r brig