Delwedd o: myfyrwyr wrth liniadur

Cymorth ffioedd dysgu

Gall yr union swm o ffioedd hyfforddi a godir amrywio gan ddibynnu ar ba brifysgol/coleg a chwrs y bydd myfyriwr yn eu dewis. Bydd hefyd yn dibynnu ar ba un a ydynt yn dewis astudio'n llawn amser neu'n rhan amser. Gall prifysgol neu goleg y myfyriwr gadarnhau'r union swm a fydd yn cael ei godi arnynt ar gyfer eu cwrs dewisol.

Codir llog ar Fenthyciad Ffi Dysgu y myfyrwyr o’r diwrnod cyntaf y caiff yr arian ei dalu i’w prifysgol neu goleg hyd nes bod y benthyciad wedi ei ad-dalu yn llawn neu wedi ei ganslo.

Gall myfyrwyr ddarganfod faint o log y byddant yn cael eu codi drwy ymweld â’n Canllaw Ad-dalu Dechrau Cyflym.

Canfod pa gymorth ffioedd hyfforddi sydd ar gael:^ Nôl i’r brig