Canllawiau

Myfyrwyr llawn amser

Cyllid i fyfyrwyr - myfyrwyr amser llawn newydd

Cyllid i fyfyrwyr - myfyrwyr amser llawn newydd

Canllaw yn esbonio pa gyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr amser llawn newydd, sut i ymgeisio amdano ac erbyn pryd.

Lawrlwytho
Cyllid i fyfyrwyr – myfyrwyr llawn amser sy’n parhau

Cyllid i fyfyrwyr – myfyrwyr llawn amser sy’n parhau

Arweiniad sy’n esbonio’r cyllid i fyfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr amser llawn sy’n parhau, sut i wneud cais amdano ac erbyn pryd.

Lawrlwytho
Benthyciadau myfyrwyr – Canllaw i amodau a thelerau

Benthyciadau myfyrwyr – Canllaw i amodau a thelerau

Canllaw yn disgrifio amodau a thelerau ad-dalu i fyfyrwyr sy’n cymryd benthyciad i fyfyrwyr yn 2016/17

Lawrlwytho

Myfyrwyr gyda phlant neu oedolion dibynnol

Help ychwanegol – Grantiau Dibynyddion

Help ychwanegol – Grantiau Dibynyddion

Canllaw yn esbonio pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr gyda phlant neu oedolion dibynnol, y grantiau sydd ar gael iddynt a sut i ymgeisio.

Lawrlwytho

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Help ychwanegol — Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl

Help ychwanegol — Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl

Canllaw yn esbonio'r cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr gydag anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol.

Lawrlwytho

Rhan-amser

Cyllid i Fyfyrwyr — benthyciadau ar gyfer astudio rhan-amser 2016/17

Cyllid i Fyfyrwyr — benthyciadau ar gyfer astudio rhan-amser 2016/17

Canllaw yn esbonio pa gyllid myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr newydd a rhan-amser sydd yn parhau wnaeth ddechrau are u cwrs ar neu wedi Medi 1af 2014, a sut mae gwneud cais.

Lawrlwytho
Cyllid Myfyriwr – grantiau ar gyfer astudio rhan-amser 2016/17

Cyllid Myfyriwr – grantiau ar gyfer astudio rhan-amser 2016/17

Canllaw yn esbonio pa gyllid myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser sy’n parhau wnaeth ddechrau ar eu cwrs cyn 1 Medi 2014, a sut mae gwneud cais.

Lawrlwytho
^ Nôl i’r brig