Mae'r safle Cyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer athrawon, tiwtoriaid ac ymarferwyr eraill.

Adnoddau ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 – ar gael yn awr! Mae'n bryd dechrau paratoi ar gyfer blwyddyn academaidd newydd. Rydym wedi creu ystod o offer ac adnoddau defnyddiol i'ch helpu chi i esbonio wrth eich myfyrwyr pa gyllid myfyrwyr sydd ar gael trwy Gyllid Myfyrwyr Cymru.


Cyfres ffilmiau newydd – canllaw rhiant i gyllid i fyfyrwyr!

Mae ein harbenigwyr yma i helpu rhieni i gael gwybod popeth sydd ei angen am gyllid i fyfyrwyr gyda'n cyfres newydd, trylwyr o ffilmiau! Gweler ein rhestr chwarae i gael gwybod mwy.

Gweld manylion

Gall myfyrwyr Ol-raddedig geisio am Fenthyciad Ol-raddedig nawr.

Gall myfyrwyr sy’n dechrau ar gwrs Meistr ôl-raddedig o 1 Awst 2017 geisio am Fenthyciad Ol-raddedig nawr.

Gweld manylion
^ Nôl i’r brig