Mae'r safle Cyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer athrawon, tiwtoriaid ac ymarferwyr eraill.

Adnoddau ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 – ar gael yn awr! Mae'n bryd dechrau paratoi ar gyfer blwyddyn academaidd newydd. Rydym wedi creu ystod o offer ac adnoddau defnyddiol i'ch helpu chi i esbonio wrth eich myfyrwyr pa gyllid myfyrwyr sydd ar gael trwy Gyllid Myfyrwyr Cymru.


Archebwch eich canllawiau cyflym wedi'u hargraffu nawr

Mae fersiynau print o'n Canllawiau Cyflym ar gyfer 2017/18 ar gael. Archebwch heddiw a bydd y rhain yn cael eu hanfon i'ch ysgol neu'ch coleg am ddim.

Gweld manylion

Trosglwyddo Awdurdod Lleol

Mae pob un o’r 22 Awdurdod Lleol (ALl) yng Nghymru bellach wedi trosglwyddo’u cyfrifoldeb cyllid i fyfyrwyr i Gyllid Myfyrwyr Cymru (CMC). Cael gwybod mwy.

Gweld manylion
^ Nôl i’r brig