Delwedd o: myfyrwyr a thiwtor

Sut i gefnogi cais myfyriwr amser llawn

Os ydych chi’n cefnogi cais myfyriwr amser llawn, fel rheol gallwch gyflwyno’ch manylion ar-lein.

Os ydych chi’n rhiant neu’n bartner i fyfyriwr amser llawn newydd, mae angen i chi gofrestru ar-lein – mae hyn ond yn cymryd rhai munudau. Gallwch wneud hyn trwy ddilyn y ddolen creu cyfrif o’r dudalen mewngofnodi.

Byddwch yn derbyn Rhif Cyfeirnod Cwsmer unigryw (CRN) – nodwch y rhif yma oherwydd bydd ei angen arnoch yn ystod eich cwrs astudio.

Pan fyddwch yn cofrestru byddwn yn gofyn am gyfeiriad e-bost. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio cyfeiriad e-bost personol, nid cyfeiriad e-bost gwaith. Gallwch ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost / CRN i fewngofnodi a darparu eich gwybodaeth er mwyn cefnogi cais y myfyriwr ar gyfer cyllid myfyriwr.

Os yr ydych yn rhiant/partner i fyfyriwr sy’n parhau, nid oes angen i chi gofrestru eto. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw mewngofnodi drwy ddefnyddio naill ai eich CRN neu gyfeiriad e-bost.

Ceisiadau papur

Er ein bod ni’n argymell gwneud cais ar-lein, mae gennym geisiadau papur ar gael os oes arnoch angen un. Os oes angen cais papur arnoch, cysylltwch â ni.

Ffurflenni ychwanegol a chanllawiau efallai y byddwch eu hangen

Cwblhewch y ffurflen yma os na wnaethoch arwyddo’r ffurflen gais ar bapur pan wnaethoch geisio am gyllid myfyriwr:

Os gofynnwyd i chi ddarparu gwybodaeth ariannol i gefnogi cais a llenwi ffurflen dreth bapur, gallai’r canllaw canlynol fod o ddefnydd.

Dyddiadau cau

Y dyddiad cau ar gyfer myfyrwyr amser llawn newydd sy’n gwneud cais am gyllid ym mlwyddyn academaidd 2017/18 yw 12 Mai 2017.

Y dyddiad cau ar gyfer myfyrwyr amser llawn sy’n parhau sy’n gwneud cais am gyllid ym mlwyddyn academaidd 2017/18 yw 9 Mehefin 2017.

Gallwch ddal darparu eich manylion incwm wedi’r dyddiad yma, er does dim sicrwydd caiff yr arian ei dalu i gyfrif y myfyriwr ar ddechrau’r tymor.

Dyddiad terfynol ar gyfer ceisiadau

Gall myfyriwr wneud cais hyd at 9 mis wedi iddo ddechrau ar y cwrs. Os fyddwch yn darparu eich manylion incwm wedi’r dyddiad yma, nid oes sicrwydd caiff y myfyriwr dderbyn unrhyw gyllid.

Cael hawl i fyned cyfrif gwybodaeth myfyriwr

Mae Cyllid Myfyriwr Cymru yn rhwym wrth Ddeddf Gwarchod Data, golyga hyn na allwn drafod unrhyw agwedd o gyfrif y myfyriwr neu gais gydag unrhyw berson heb ganiatâd. Mae hyn yn cynnwys rhieni a phartneriaid i fyfyrwyr.

Os oes angen i chi gael mynediad i wybodaeth cyfrif y myfyriwr, rhaid i’r myfyriwr rhoi caniatâd i ni i rannu’r wybodaeth.

Mae rhagor o wybodaeth ar sut y gall myfyrwyr sefydlu hyn i’w ddarganfod yma:



^ Nôl i’r brig