Delwedd o: tri myfyriwr

Faint y mae prifysgol neu goleg yn ei gostio?

Dylai pob myfyriwr sicrhau eu bod wedi paratoi’n dda ar gyfer costau prifysgol neu goleg a’r gost berthnasol.

Ffioedd dysgu ar gyfer myfyrwyr newydd

O ran myfyrwyr amser llawn newydd sy’n dechrau eu cwrs mewn prifysgol neu goleg  cyhoeddus, yr uchafswm ffioedd dysgu y gellir eu codi arnynt yw £9,250.

Gall myfyriwr wneud cais am Fenthyciad Ffi Dysgu (sydd rhaid ei dalu’n ôl) i helpu talu’r gost lawn o ffioedd dysgu.

Darganfyddwch pa gymorth ffioedd dysgu sydd ar gael i fyfyrwyr amser llawn newydd:

Gall y swm sydd rhaid ei dalu amrywio yn dibynnu pa brifysgol neu goleg mae’r myfyriwr wedi ei ddewis a pha gwrs. Gall y brifysgol neu goleg gadarnhau yr union swm fydd rhaid ei dalu am eich cwrs dewisol.

Ffioedd dysgu ar gyfer myfyrwyr sy’n parhau

Mae’r cymorth ffioedd dysgu sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n parhau’n dibynnu ar ba bryd y dechreuson nhw eu cwrs.

Gall y swm sydd rhaid ei dalu amrywio yn dibynnu pa brifysgol neu goleg mae’r myfyriwr wedi ei ddewis a pha gwrs. Gall y brifysgol neu goleg gadarnhau yr union swm fydd rhaid ei dalu am eich cwrs dewisol.

Costau byw

Mae nifer o gostau eraill ynghlwm â mynd i brifysgol, megis:

  • llety
  • bwyd
  • dillad
  • llyfrau
  • treuliau teithio

I helpu gyda’r costau yma, gall y myfyriwr wneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, ac nid oes angen ei dalu’n ôl yn llawn, ac am Fenthyciad Cynnal, sydd yn rhaid ei dalu’n ôl.

    

Costau llety

Os mae’n rhaid i’r myfyriwr symud oddi cartref, dylai gynllunio ymlaen a sicrhau ei fod e wedi cymryd costau llety i ystyriaeth. Gall y rhain amrywio’n fawr a dyma un o’r costau mwyaf, yn enwedig os mae’r myfyriwr yn dewis astudio yn Llundain neu’r ardaloedd cyfagos.

Cymorth ychwanegol

Mae hefyd cymorth ychwanegol i fyfyrwyr sydd â phlant, oedolion dibynnol neu ag anabledd.^ Nôl i’r brig