Dudalen mewnol lefel 1

Pa gefnogaeth ariannol sydd ar gael yn 2016/17?

Os ydych chi’n fyfyriwr amser llawn sy’n parhau ym mlwyddyn academaidd 2016/17, darganfyddwch pa gyllid i fyfyrwyr gallech chi ei gael:

Delwedd o: myfyriwr

Cymorth ffioedd dysgu

Telir Benthyciadau Ffioedd Dysgu, Grantiau Ffioedd a Grantiau Ffioedd Dysgu’n uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg ac maent yn talu am gost eich ffioedd.

Darganfyddwch rhagor »
Delwedd o: myfyrwyr mewn ystafell ddosbarth

Help gyda chostau byw

Mae benthyciadau a grantiau ar gael i’ch helpu ar hyd eich cwrs. Telir y rhain yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc.

Darganfyddwch rhagor »
Delwedd o: Tiwtor mewn darlith

Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon (HCA) a Gwaith Cymdeithasol Ôl-raddedig

Mae cymorth ar gael i fyfyrwyr sydd ar gyrsiau Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon a Gwaith Cymdeithasol.

Darganfyddwch rhagor »
Delwedd o: papurau newydd

Cymorth ychwanegol

Mae grantiau ychwanegol ar gael i helpu’ch cefnogi chi trwy’ch astudiaethau, yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol.

Darganfyddwch rhagor »

Arweiniadau

Mae’r arweiniad hwn yn rhoi gwybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n parhau yn 2016/17.

Mae’r arweiniad i hwn i bob myfyriwr sy’n codi benthyciadau yn ystod blwyddyn academaidd 2016/17. Mae’n bwysig iawn eich bod chi’n darllen yr arweiniad hwn yn ofalus cyn gwneud cais am gyllid i fyfyrwyr.^ Nôl i’r brig