Cefnogaeth ariannol ar gael

Caiff y Benthyciad Ôl-raddedig ei dalu’n uniongyrchol i chi fel cyfraniad tuag at eich cwrs a chostau byw. Yr uchafswm a fydd ar gael yw £10,280 y cwrs; mae’r swm y byddwch yn cael ei dalu'r flwyddyn yn dibynnu ar hyd eich cwrs.

Hyd cwrs blynyddoedd academaidd

Uchafswm Benthyciad Ôl-raddedig ar gael

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

1

£10,280

2

£5,140

£5,140

3

£3,426

£3,426

£3,428

4

£2,570

£2,570

£2,570

£2,570

Nid ydy Benthyciad Ol-raddedig wedi ei seilio ar incwm eich cartref.

Cael eich talu

Byddwch yn derbyn eich taliad cyntaf pan fyddwch yn dechrau eich cwrs, a bod eich prifysgol yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru.

Caiff taliadau eu gwneud mewn tri rhandaliad o 33%, 33% a 34% ar gyfer pob un flwyddyn academaidd. Er enghraifft, os yr ydych yn astudio cwrs blwyddyn llawn-amser, byddwch yn derbyn £10,280 a fydd yn cael ei dalu i chi dros dri rhandaliad; bydd y rhandaliad cyntaf a’r ail yn £3,392.40, a’r trydydd rhan-daliad yn £3,495.20.

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Efallai y byddwch yn gallu cael Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) os oes gennych anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd tymor-hir, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol. Grantiau ydy DSAs i’ch helpu chi i dalu’r costau ychwanegol hanfodol efallai bydd gennych o ganlyniad uniongyrchol o’ch anabledd.

Uchafswm y DSAs sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig ydy lwfans sengl o £10,590y flwyddyn. Bydd hyn yn llai os yr ydych yn astudio’n rhan-amser. Nid oes angen i chi geisio am Fenthyciad Ol-raddedig i dderbyn y gefnogaeth ychwanegol yma.

Canllawiau DSAs

Am ragor o wybodaeth, llwythwch i lawr canllaw Lwfansau Myfyrwyr Anabl:

Rydym wedi cynhyrchu canllaw cyflym am DSAs.

Ni fyddwch yn gallu cael Grantiau Dibynyddion fel Grant Oedolyn Dibynnol, Lwfans i Rieni sy'n Dysgu a Grant Gofal Plant.^ Nôl i’r brig