Cwrs Meistr Ôl-raddedig

Mae argaeledd cefnogaeth Meistr ôl-raddedig yn amodol ar y rheoliadau sy’n cael eu gwneud. Mae manylion polisi ar gefnogaeth ac ad-daliad yn amodol ar newid.

O 1 Awst 2017, os yr ydych yn dechrau cwrs Meistr ôl-raddedig llawn-amser neu ran-amser (wedi ei ddysgu neu ar sail ymchwil) gallwch wneud cais am Fenthyciad Ôl-raddedig fyny hyd at £10,280 fel cyfraniad tuag at eich cwrs a chostau byw.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu derbyn grant oddi wrth gyngor ymchwil i’ch helpu chi i ariannu eich cwrs ôl-raddedig. I ddarganfod mwy o wybodaeth ar gynghorau ymchwil cysylltwch gyda thîm cefnogi myfyrwyr yn eich prifysgol neu goleg.

Darganfod mwy am:

Cymhwyster

Cefnogaeth ariannol ar gael

Ad-daliad o Fenthyciad Ôl-raddedig

Sut a phryd mae gwneud cais

Gwyliwch ein ffilmiau i ddarganfod mwy am Fenthyciadau Ôl-raddedig, sut mae gwneud cais ac ad-daliad. Mae manylion polisi ar ad-daliad yn dibynnu ar rheoliadau yn cael eu gwneud ac yn amodol ar newid. Mae rheoliadau i'w disgwyl yn y dyfodol.^ Nôl i’r brig