Cwrs Meistr Ôl-raddedig

Rhaid i chi ad-dalu eich Benthyciad Ôl-raddedig mewn llinell gyda’r rheoliadau ar yr adeg y gwnaethoch fyned eich ad-daliad.

Pan fyddwch yn cymryd eich Benthyciad Ôl-raddedig, caiff y termau ad-daliad eu seilio ar reoliadau cyfredol. Mae disgwyl i hyn i newid pan gaiff y ddeddfwriaeth newydd ei chymeradwyo gan Senedd y DU. Golyga hyn pan fyddwch chi’n myned ad-daliad, gall y termau fod yn wahanol. Eich cyfrifoldeb chi ydy mynd yn ôl a gwirio bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf.

Mae’r wybodaeth ad-daliad canlynol yn cynnwys y termau ad-daliad cyfredol a’r rheoliadau ad-daliad a ddisgwylir.

O 1 Awst 2017, os yr ydych yn dechrau cwrs Meistr ôl-raddedig llawn-amser neu ran-amser (wedi ei ddysgu neu ar sail ymchwil) gallwch wneud cais am Fenthyciad Ôl-raddedig fyny hyd at £10,280 fel cyfraniad tuag at eich cwrs a chostau byw.

Efallai y byddwch yn gallu derbyn grant oddi wrth gyngor ymchwil i helpu ariannu eich cwrs ôl-raddedig. I ddarganfod mwy o wybodaeth ar gynghorau ymchwil, cysylltwch gyda thîm cefnogi yn eich prifysgol.

Darganfod mwy am:

Gwyliwch ein ffilmiau i ddarganfod mwy am Fenthyciadau Ol-raddedig a sut mae gwneud cais.^ Nôl i’r brig