Ariannu ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedi

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn ariannu cyrsiau ôl-raddedig sy’n arwain at gymhwyster mewn gradd Meistr neu Addysg Gychwynnol Athrawon. Mae’r trefniadau ariannu ar gyfer y math yma o gyrsiau yn wahanol.

Darganfyddwch pa gymorth sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio’r cyrsiau canlynol:

Meistr Ôl-raddedig

Addysg Gychwynnol Athrawon Ôl- raddedig (fel TAR)^ Nôl i’r brig