Delwedd o: myfyriwr mewn bwth

Pa gefnogaeth ariannol sydd ar gael yn 2016/17?

Os yr ydych yn fyfyriwr llawn-amser newydd yn dechrau eich cwrs yn y flwyddyn academaidd 2016/17, darganfyddwch pa gyllid myfyriwr y gallech ei dderbyn:

Delwedd o: myfyriwr wrth ddesg gyda gliniadur

Cefnogaeth ffioedd dysgu

Caiff Benthyciadau Ffioedd Dysgu a Grantiau Ffi eu talu yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg.

Darganfyddwch rhagor »
Delwedd o: myfyriwr

Cymorth gyda chostau byw

Mae benthyciadau a grantiau ar gael i’ch helpu chi yn ystod eich cwrs. Caiff y rhain eu talu’n uniongyrchol i’r banc.

Darganfyddwch rhagor »
Delwedd o: myfyrwraig a thiwtor

Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon (HCA) a Gwaith Cymdeithasol Ôl-raddedig

Mae cefnogaeth ar gael i’r rheiny sydd ar gyrsiau Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon a Gwaith Cymdeithasol.

Darganfyddwch rhagor »
Delwedd o: myfyriwr mewn llyfrgell

Cefnogaeth ychwanegol

Mae grantiau ychwanegol ar gael i’ch cynorthwyo gyda’ch astudiaethau, yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol.

Darganfyddwch rhagor »

Canllawiau

Rydym wedi cynhyrchu canllaw cyflym sydd yn esbonio’r ffeithiau allweddol a ffigyrau am y gymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr newydd yn y flwyddyn academaidd 2016/17.

Mae’r canllaw yma yn darparu gwybodaeth am y gefnogaeth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr newydd yn 2016/17.

Mae’r canllaw yma ar gyfer myfyrwyr sydd yn cymryd benthyciadau yn ystod y flwyddyn academaidd 2016/17. Mae’n hynod bwysig eich bod yn darllen y canllaw yma’n ofalus cyn gwneud cais am gyllid myfyriwr.^ Nôl i’r brig