Delwedd o: myfyrwraig

Cefnogaeth ffioedd dysgu


Mae gwahanol rheolau o amgylch y ffioedd y byddwch yn cael eich codi yn dibynnu ar ba bryd wnaethoch ddechrau ar eich cwrs.

Myfyrwyr wnaeth ddechrau yn 2012/13 neu’n hwyrach

Cefnogaeth ar gael yn 2017/18

Uchafswm y gallech cael eich codiBenthyciad Ffi Dysgu ar gaelGrant Ffi ar gael
Astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yng Nghymru £9,000 £4,046 £4,954
Astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus y Lloegr, Gogledd Iwerddon neu’r Alban £9,250 £4,296 £4,954
Astudio mewn prifysgol neu goleg preifat yn y DU ar gwrs wedi ei ddynodi gan Lywodraeth Cymru Dim cyfyngiad £6,165 Dim Grant Ffi ar gael

Os yr ydych yn astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu yn yr Alban, sy’n codi £9,000 neu lai, yr uchafswm o Fenthyciad Ffi Dysgu ar gael fydd £4,046.

Gallwch ddewis gymryd Grant Ffi yn unig ond fe fydd angen i chi dalu’r swm cywerth i’r Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael yn gyntaf, yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg eich hun.

Astudio dros y môr, lleoliadau gwaith & ERASMUS

Mae’r cyfraddau ffi dysgu canlynol wedi eu seilio arnoch chi’n:

 • Yn astudio mewn prifysgol/coleg wedi ei ariannu’n gyhoeddus yn Lloegr, Cymru neu’r Alban;
 • Wedi dechrau eich cwrs ar neu wedi 1 Medi 2012; ac
 • Ceisio drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru (neu Gwasanaethau Cyllid Myfyriwr os yr ydych yn fyfyriwr yr UE).
Uchafswm y gallech cael eich codiBenthyciad Ffi Dysgu ar gaelGrant Ffi ar gael
Ar ERASMUS ac yn:
 • Astudio dros y môr
 • Ar leoliad gwaith dros y môr
£1,385 £710 £675
Yn astudio dramor gyda llai na 10 wythnos yn eich prifysgol/coleg yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban £1,385 £710 £675
Ar leoliad gwaith o gwrs brechdan gyda llai na 10 wythnos yn eich prifysgol/coleg yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban £1,850 £950 £900

Siaradwch gyda’ch prifysgol neu goleg am ffioedd dysgu os yr ydych yn ansicr os ydych cwrs:

 • Os ydyw mewn prifysgol/coleg yng Ngogledd Iwerddon;
 • Wedi dechrau cyn 1af Medi 2012.

Cefnogaeth ar gael yn 2016/17

Uchafswm y gallech cael eich codiBenthyciad Ffi Dysgu ar gaelGrant Ffi ar gael
Astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yn y DU £9,000 £3,900 £5,100
Astudio mewn prifysgol neu goleg preifat yn y DU ar gwrs wedi ei ddynodi gan Lywodraeth Cymru Dim cyfyngiad £6,000 Dim Grant Ffi ar gael

Gallwch ddewis gymryd y Grant Ffi’n unig ond bydd angen i chi dalu’r £3,900 yn gyntaf yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg eich hun.

Astudio dros y môr, lleoliadau gwaith & ERASMUS

Mae’r cyfraddau ffi dysgu wedi eu seilio arnoch chi’n:

 • Astudio mewn prifysgol/coleg wedi ei ariannu’n gyhoeddus yn Lloegr neu Chymru;
 • Wedi dechrau ar eich cwrs ar neu wedi 1af Medi 2012; a
 • Cheisio drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru (neu Gwasanaethau Cyllid Myfyruwr os yr ydych yn fyfyriwr yr UE).
Uchafswm y gallech cael eich codiBenthyciad Ffi Dysgu ar gaelGrant Ffi ar gael
Ar ERASMUS ac:
 • Yn astudio dros y môr
 • Ar leoliad gwaith dros y môr
£1,350 £675 £675
Astudio dros y môr gyda llai na 10 wythnos yn eich prifysgol/coleg yng Nghymru neu Lloegr £1,350 £675 £675
Astudio mewn prifysgol neu goleg preifat yn y DU ar gwrs wedi ei ddynodi gan Lywodraeth Cymru £1,800 £900 £900

Siaradwch gyda’ch prifysgol neu goleg am ffioedd dysgu os yr ydych yn ansicr os ydych cwrs:

 • Mewn prifysgol/coleg yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon;
 • Wedi dechrau cyn 1af Medi 2012.

Myfyrwyr wnaeth ddechrau yn 2010/11 a 2011/12

Cefnogaeth ar gael yn 2017/18

Uchafswm Benthyciad Ffi Dysgu ar gael
Astudio yng Nghymru neu Loegr £3,465
Astudio yn yr Alban £2,895
Astudio yng Ngogledd Iwerddon £4,030

Cefnogaeth ar gael yn 2016/17

Uchafswm Benthyciad Ffi Dysgu ar gael
Astudio yng Nghymru neu Loegr £3,465
Astudio yn yr Alban £2,895
Astudio yng Ngogledd Iwerddon £3,925

Ffurflen Gofyn am Fenthyciad Ffioedd Dysgu

Os ydych chi eisoes wedi gwneud cais am gyllid i fyfyrwyr, y ffordd gyflymaf a hawsaf o newid swm y Benthyciad Ffioedd Dysgu rydych chi am ei fenthyg yw mewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein.

Neu gallwch lenwi a dychwelyd y ffurflen hon.

Llog ar eich Benthyciad Ffioedd Dysgu

Bydd llog yn cael ei godi ar eich Benthyciad Ffi Dysgu o’r diwrnod cyntaf caiff arian ei dalu i’ch prifysgol neu goleg hyd nes bydd y benthyciad wedi ei ad-dalu’n llawn neu ei ganslo.

Gallwch ddarganfod pa fath o log y bydd yn cael ei godi arnoch drwy ymweld â’n Canllaw Ad-dalu Dechrau Cyflym .

Sut mae’n cael ei dalu?

Y Benthyciad Ffi Dysgu a hefyd y Grant Ffi wedi eu talu’n uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg.

Unrhyw beth arall y dylech chi ei wybod?

Nid ydy’r Benthyciad Ffi Dysgu a Grant Ffi wedi eu hasesu ar incwm, sy’n golygu nad ydy eich hawl i’r rhain yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Os byddwch yn tynnu’n ôl o’r brifysgol neu’r coleg ar ôl mynychu ar ddiwrnod cyntaf y tymor, gallech fod yn gyfrifol am dalu rhai o’ch ffioedd. Os bydd angen i chi drafod hyn ymhellach, cysylltwch â’ch prifysgol neu goleg.

^ Nôl i’r brig