Delwedd o: myfyriwr wrth ddesg

Addysg Athrawon Cychwynnol (ITE) a gwaith cymdeithasol Ôl-raddedig


Addysg Athrawon Cychwynnol Ôl-raddedig

Os yr ydych yn fyfyriwr sy’n parhau ar gwrs llawn-amser ôl-raddedig TG, yn dibynnu ar incwm eich cartref, efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn Grant Dysgu Llywodraeth Cymru fyny hyd at £5,161 (wele costau byw).

Hwyrach eich bod chi’n gymwys hefyd i gael rhai cymhellion ITE (gofynnwch i’ch prifysgol am y rhain).

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd tymor hir, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol.

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Bwrsari Gwaith Cymdeithasol

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn rheoli y Cynllun Bwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol i fyfyrwyr sy’n astudio gradd israddedig gymeradwy neu gwrs gradd meistr mewn gwaith cymdeithasol. Gall myfyrwyr sydd yn astudio cwrs cymeradwy gradd Meistr mewn gwaith cymdeithasol hefyd dderbyn bwrsariaeth ychwanegol wedi asesu yn ôl incwm. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am gymhwysedd ar gyfer Bwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol gallwch gysylltu gyda Tîm Ariannu Myfyrwyr a Grantiau, Gofal Cymdeithasol Cymru ar:

Ffôn: 029 2078 0698
Minicom: 029 2078 0680
E-bost: studentfundingandgrants@socialcare.wales
Gwefan: www.gofalcymdeithasol.cymru/gyrfaoedd/ariannu-myfyrwyr

^ Nôl i’r brig