Dwyster cwrs

Beth ydy dwyster cwrs?

Dwyster cwrs ydy canran o’r amser yr ydych y astudio i’w gymharu gyda myfyriwr yn cymryd cwrs llawn-amser cywerth.

Gall eich hawl i gyllid myfyriwr gael ei effeithio gan ddwyster eich cwrs.

Sut mae darganfod eich dwyster cwrs

Gallwch ddarganfod dwyster eich cwrs drwy gymryd y nifer o unedau rhan-amser (fel credydyau, pwyntiau credyd neu fodylau) yr ydych yn eu hastudio yn y flwyddyn academaidd a rhannu hyn gan y nifer yr unedau y byddech yn eu cwblhau yn gwneud y cwrs yn llawn amser. Caiff hyn yna ei luosi gan 100 i roi dwyster cwrs i chi ar gyfer eich cyfnod o astudio fel canran:

(Unedau Rhan-Amser / Unedau Llawn-Amser) x 100 = Dwyster Cwrs (%)

Os nad ydych yn siwr beth ydy dwyster eich cwrs, gwiriwch gyda’ch prifysgol neu goleg.^ Nôl i’r brig