Delwedd o: dwy fyfyrwraig

Bwrsariaethau ac ysgoloriaethau


Gall rhai prifysgolion a cholegau gynnig bwrsariaethau neu ysgoloriaethau dewisol yn ychwanegol i’ch Benthyciad Cynnal a grantiau. Caiff y swm yr ydych yn gymwys ei dderbyn ei benderfynu gan eich prifysgol. Gallwch siarad gyda’ch Gwasanaeth Cefnogaeth Myfyriwr i weld pa gymorth ariannol ychwanegol efallai sydd ar gael i chi.

^ Nôl i’r brig