Delwedd o: dau fyfyriwr mewn bwth

Addysg Gychwynnol i Athrawon (ITE) a Gwaith Cymdeithasol Ôl-raddedig


Addysg Gychwynnol i Athrawon Ôl-raddedig

Os yr ydych yn dechrau cwrs TG ôl-raddedig llawn-amser newydd, efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais am gefnogaeth ffi dysgu a chymorth gyda’ch costau byw.

Fe allech chi hefyd fod yn gymwys i dderbyn rhai cymelliadau ITE (gofynnwch i'ch prifysgol am y rhain).

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd hir-dymor, cyflwr iechyd meddyliol neu anhawster dysgu penodol.

Bwrsari Gwaith Cymdeithasol

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn rheoli y Cynllun Bwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol i fyfyrwyr sy’n astudio gradd israddedig gymeradwy neu gwrs gradd meistr mewn gwaith cymdeithasol. Gall myfyrwyr sydd yn astudio cwrs cymeradwy gradd Meistr mewn gwaith cymdeithasol hefyd dderbyn bwrsariaeth ychwanegol wedi asesu yn ôl incwm. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am gymhwysedd ar gyfer Bwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol gallwch gysylltu gyda Tîm Ariannu Myfyrwyr a Grantiau, Gofal Cymdeithasol Cymru ar:

Ffôn: 029 2078 0698
Minicom: 029 2078 0680
E-bost: studentfundingandgrants@socialcare.wales
Gwefan: www.gofalcymdeithasol.cymru/gyrfaoedd/ariannu-myfyrwyr

^ Nôl i’r brig