Diogelu data

Pan fyddwch yn gwneud cais am gyllid myfyriwr neu’n darparu manylion er mwyn cefnogi cais myfyriwr, caiff y wybodaeth a roddir gennych i ni ei drin gan gyrff perthnasol.

Dysgwch fwy am sut caiff eich data ei ddefnyddio:^ Nôl i’r brig