Cysylltu â ni

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Pan fyddwch yn ffonio, bydd angen eich rhif cyfeirnod cwsmer ac ateb cudd arnoch fel y gallwn ddelio gyda’ch galwad mor gyflym ac effeithol‚ phosib.

FfÙn: 0300 200 4050

Minicom: 0300 100 1693

Llun i Gwener: 8am to 6pm

Cyllid Myfyrwyr Cymru
Blwch Post 211
Cyffordd Llandudno
LL30 9FU

Ymholiadau Benthyciad Ol-raddedig

FfÙn: 0300 100 0494

Minicom: 0300 100 1693

Llun i Gwener: 8am to 6pm

Cyllid Myfyrwyr Cymru
Blwch Post 211
Cyffordd Llandudno
LL30 9FU

Os ydych chi’n ffonio ar ran myfyriwrDyma’n horiau agor:

Ni fyddwn yn gallu trafod unrhyw agwedd ar y cyfrif gyda chi hyd nes i’r myfyriwr roi caniatâd i ni wneud hynny. Mae’r rhan hon yn esbonio beth mae arnom ei angen gan y myfyriwr.

Llythyrau, ffurflenni a chanllawiau mewn braille neu brint mawr

Os oes angen i chi gael unrhyw fersiynau o’n llythyrau, ffurflenni neu ganllawiau mewn print mawr, anfonwch e-bost at brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • eich enw
  • eich cyfeiriad
  • eich Cyfeirnod Cwsmer
  • yr hyn y mae arnoch ei angen wedi’i drosi i braille

Os oes angen i chi gael unrhyw fersiynau o’n llythyrau, ffurflenni neu ganllawiau mewn print mawr, anfonwch e-bost at brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • eich enw
  • eich cyfeiriad
  • eich Cyfeirnod Cwsmer
  • yr hyn y mae arnoch ei angen wedi’i drosi i brint mawr
  • maint y ffont (e.e. 18pt) a’r math o ffont (e.e. Arial) y mae arnoch eu hangen

Sylwch, ni allwn ymateb i unrhyw gwestiynau am eich cyfrif trwy’r cyfeiriad e-bost hwn.^ Nôl i’r brig