Cysylltu â ni

Ffôn

Pan fyddwch yn ffonio, gwnewch yn siŵr fod y wybodaeth ganlynol wrth law er mwyn inni allu delio â’ch galwad cyn gynted ac mor effeithiol â phosibl:

 • eich Cyfeirnod Cwsmer
 • eich ateb cyfrinachol (a ddefnyddiwch i fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein).
Ffôn 0300 200 4050
Minicom 0300 100 1693

Dyma’n horiau agor:

Dydd Llun i ddydd Gwener 8am i 6pm
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Os ydych chi’n ffonio ar ran myfyriwr

Ni fyddwn yn gallu trafod unrhyw agwedd ar y cyfrif gyda chi hyd nes i’r myfyriwr roi caniatâd i ni wneud hynny. Mae’r rhan hon yn esbonio beth mae arnom ei angen gan y myfyriwr.

 • Rhoi mynediad i bobl eraill i’ch cyfrif
 • Cyfeiriad

  Cyllid Myfyrwyr Cymru
  Blwch Post 211
  Cyffordd Llandudno
  LL30 9FU

  Sylwch nad ydym yn cynnig cyfarfodydd wyneb yn wyneb i drafod eich cyfrif, os oes gennych ymholiadau mewn perthynas â’ch cyfrif, defnyddiwch y rhif cyswllt uchod.

  E-bost

  Nid oes gennym gyfeiriad e-bost cyswllt ar gyfer ymholiadau gan gwsmeriaid. Cysylltwch â ni ar y rhif ffôn uchod.

  Llythyrau, ffurflenni a chanllawiau mewn braille neu brint mawr

  Os oes angen i chi gael unrhyw fersiynau o’n llythyrau, ffurflenni neu ganllawiau mewn print mawr, anfonwch e-bost at brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • eich enw
  • eich cyfeiriad
  • eich Cyfeirnod Cwsmer
  • yr hyn y mae arnoch ei angen wedi’i drosi i braille

  Os oes angen i chi gael unrhyw fersiynau o’n llythyrau, ffurflenni neu ganllawiau mewn print mawr, anfonwch e-bost at brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • eich enw
  • eich cyfeiriad
  • eich Cyfeirnod Cwsmer
  • yr hyn y mae arnoch ei angen wedi’i drosi i brint mawr
  • maint y ffont (e.e. 18pt) a’r math o ffont (e.e. Arial) y mae arnoch eu hangen

  Sylwch, ni allwn ymateb i unrhyw gwestiynau am eich cyfrif trwy’r cyfeiriad e-bost hwn.  ^ Nôl i’r brig