Delwedd o: cyfrifiadur pen-glin

Ad-dalu benthyciad

Rydym wedi cynhyrchu canllawiau sydyn a fideos am ad-dalu a llog ar fenythicadau myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr newydd.

Canllawiau cyflym

Fideos

Holi CMC am ad-dalu eich benthyciadau i fyfyrwyr

Dysgwch pryd a sut i ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr.

Holi CMC am log ar fenthyciadau i fyfyrwyr

Dysgwych mwy am y log a godir ar fenthyciadau myfyrwyr.

Holi CMC ynghylch faint fyddwch chi'n ei ad-dalu

Dysgwch faint fyddwch chi’n ei ad-dalu a sut y byddwn yn cyfrifo eich ad-daliadau.

Ad-dalu

Mae yna ddau wahanol math o gynlluniau ad-dalu yn dibynnu ar yr adeg wnaethoch ddechrau eich cwrs:

  • cyn 1 Medi 2012; neu
  • ar neu ar ôl 1 Medi 2012.

Ymwelwch â thudalen Ad-dalu Benthyciadau i ddarganfod rhagor am eich cynllun ad-dalu.

Cadw mewn cysylltiad â ni ar ôl i chi orffen eich astudiaethau

Os oes gennych falans ar y benthyciad, rhaid i chi’n diweddaru ni gyda’ch manylion cyswllt ar ôl i chi adael eich cwrs.

Ymwelwch â thudalen Ad-dalu Benthyciadau ddarganfod rhagor am eich cynllun ad-dalu.

Canllaw i’r telerau ac amodau^ Nôl i’r brig