Newyddion diweddaraf

 

 1. Cynllun Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) Cymru a Chynllun Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (WGLG FE) Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 30-05-2017

  Mae'r Nodyn Gwybodaeth hwn yn darparu manylion y cynlluniau Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) (WGLG (AB)) ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18.

 2. Cynllun Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) Cymru a Chynllun Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (WGLG FE) Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2016/17 08-08-2016

  Mae Cynlluniau'r EMA a'r WGLG FE ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016/17 wedi dechrau prosesu.
  Caiff y newidiadau technegol eu cynnwys i mewn i ganllaw Cyllid Myfyrywr Cymru sydd eisoes yn bodoli.
  Mae'r Rhybudd Gwybodaeth sydd yn atodol yn darparu manylion am y newidiadau

  Hysbysiad Gwybodaeth Cyllid Myfyrwyr Cymru (03/2016)

 3. Efallai eich bod wedi derbyn llythyr i gwblhau Ffurflen Wybodaeth Dibynnydd 23-05-2016

  Efallai eich bod wedi derbyn llythyr i gwblhau Ffurflen Wybodaeth Dibynnydd gan ein bod dal angen gwirio bod pobl ifanc eraill yn parhau yn eich cartref sydd yn gymwys ar gyfer derbyn Budd-dal Plentyn. Cwblhewch y ffurflen a'i dychwelyd i ni gyda'r dystiolaeth perthnasol mor gynted â phosib os gwelwch yn dda. Gyda'ch Ffurlfen Wybodaeth Dibynnydd gallwch anfon,

  • Llythyr Budd-dal Plentyn
  • tystysgrif geni'r plentyn a/neu
  • lythyr wobrwyo

  Os nad oed gennych ffurflen Wybodaeth Dibynnydd ffoniwch 0300 200 4050 i wneud cais am un os gwelwch yn dda

^ Nôl i’r brig