Cysylltu â ni

LCA

Gallwch ffonio tîm gwasanaeth cwsmeriaid LCA Cymru, ddydd Llun i ddydd Gwener: 8:00am - 6:00pm.
0300 200 4050

Os oes gennych anawsterau clyw a’ch bod yn dymuno siarad â chynghorwr gan ddefnyddio dyfais mini-com cysylltwch â:
0300 100 1693

E-bostiwch dîm gwasanaeth cwsmeriaid LCA Cymru ar EMAWALES@slc.co.uk.

Ysgrifennwch at dîm gwasanaeth cwsmeriaid LCA Cymru yn y cyfeiriad canlynol:
EMA Wales Customer Services
PO Box 5596
Glasgow
G52 9BR

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach

Gallwch ffonio tîm gwasanaeth cwsmeriaid Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach, ddydd Llun i ddydd Gwener: 8:00am - 6:00pm.
0300 200 4050

Os oes gennych anawsterau clyw a’ch bod yn dymuno siarad â chynghorwr gan ddefnyddio dyfais mini-com cysylltwch â:
0300 100 1693

E-bostiwch dîm gwasanaeth cwsmeriaid Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach yn wglgfe@slc.co.uk.

Ysgrifennwch at dîm gwasanaeth cwsmeriaid Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach yn y cyfeiriad canlynol:
Student Finance Wales FE Customer Services
PO Box 5597
Glasgow
G52 9BS

Llythyrau, ffurflenni a chanllawiau Braille neu brint bras

Os oes angen ichi gael unrhyw un o’n llythyrau, ffurflenni neu ganllawiau mewn Braille, anfonwch e-bost i brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • Eich enw
  • Eich cyfeiriad
  • Eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer
  • Beth sydd ei angen arnoch wedi’i drosi i Braille

Os oes angen ichi gael fersiynau print bras o unrhyw un o’n llythyrau, ffurflenni neu ganllawiau, anfonwch e-bost I brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • Eich enw
  • Eich cyfeiriad
  • Eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer
  • Beth sydd ei angen arnoch wedi’i drosi i brint bras
  • Pa faint ffont sydd ei angen arnoch (e.e. 18pt) a’r math o ffont (e.e.Arial)sydd ei angen arnoch

Sylwch, nid ydym yn gallu ymateb i unrhyw gwestiynau am eich cyfrif trwy’r cyfeiriad e-bost hwn.

Gwneud cwyn

Gobeithiwn yn fawr iawn eich bod yn fodlon ar y gwasanaeth a gawsoch. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod pethau’n gallu mynd o chwith o bryd i’w gilydd. Os ydych wedi ceisio ein ffonio i ddatrys hyn, ond yn teimlo o hyd ein bod wedi methu â datrys eich problem, efallai yr hoffech ddefnyddio ein gwasanaeth ffurfiol i ymdrin â chwynion.^ Nôl i’r brig