Mae cais Lwfans Cynhaliaeth Addysg 2016/17 bellach ar gael!

Lawrlwythwch y cais a'i gyflwyno yn awr i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich talu ar amser

Darllen mwy

2016/17 Cais Dysgu Llywodraeth Cymru Grant AB, ar gael nawr!

Lawrlwythwch y cais a'i gyflwyno yn awr i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich talu ar amser

Darllen mwy

Croeso i Gyllid Myfyrwyr Cymru FE

Arwyddwch eich Cytundeb LCA os gwelwch yn dda (a adnabyddir eisoes fel Cytundeb Dysgu) at eich ysgol neu goleg fel y gallwch dderbyn LCA. Dyma yw cytundeb rhyngddoch chi a’ch ysgol neu goleg. Mae’n rhoi manylion presenoldeb ac amcanion ymddygiad sydd eu hangen i fod yn gymwys am LCA. Os yr ydych yn ceisio am GDLLC AB, arwyddwch eich cytundeb GDLLC AB os gwelwch yn dda (a adnabyddir eisoes fel Cytundeb Grant Dysgu).

Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Mae EMA ar gyfer y rheiny sy’n 16 i 18 mlwydd oed, yn byw yng Nghymru, ac sydd am barhau gyda’u haddysg wedi iddynt adael oedran gadael yr ysgol. Os yr ydych yn gymwys, fe allech dderbyn £30 yr wythnos, a thelir bob pythefnos.

Gweld manylion

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach

Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach ar gyfer myfyrwyr 19 oed neu'n hŷn sy'n astudio cwrs Addysg Bellach mewn coleg. Os ydych chi'n gymwys, fe allech chi dderbyn hyd at £1,500 y flwyddyn.

Gweld manylion
^ Nôl i’r brig