Mae cais Lwfans Cynhaliaeth Addysg 2017/18 bellach ar gael!

Lawrlwythwch y cais a'i gyflwyno yn awr i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich talu ar amser

Darllen mwy

2017/18 Cais Dysgu Llywodraeth Cymru Grant AB, ar gael nawr!

Lawrlwythwch y cais a'i gyflwyno yn awr i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich talu ar amser

Darllen mwy

Croeso i Gyllid Myfyrwyr Cymru FE

Os yr ydych yn dychwelyd i'r ysgol neu goleg, nid oes angen i chi geisio eto am GDLLC AB. Byddwch yn derbyn ffurflen manylion ariannol i'w chwblhau os gwelwch yn dda a dychwelwch i sicrhau y cewch eich talu ar amser.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Mae EMA ar gyfer y rheiny sy’n 16 i 18 mlwydd oed, yn byw yng Nghymru, ac sydd am barhau gyda’u haddysg wedi iddynt adael oedran gadael yr ysgol. Os yr ydych yn gymwys, fe allech dderbyn £30 yr wythnos, a thelir bob pythefnos.

Gweld manylion

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach

Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach ar gyfer myfyrwyr 19 oed neu'n hŷn sy'n astudio cwrs Addysg Bellach mewn coleg. Os ydych chi'n gymwys, fe allech chi dderbyn hyd at £1,500 y flwyddyn.

Gweld manylion
^ Nôl i’r brig